บทความ

เลือก ประกัน รับรองสุขภาพ ให้เหมาะสมกับตนเอง ในยุคโควิด อาการโควิด ประกันแพ้โควิด

การไม่เป็นโรคเป็นลาภอันดีเลิศ แม้กระนั้นข้อเท็จจริงของชีวิตทุกคนคงจะเคยพบเจอเรื่องราวการเจ็บป่วยของตนรวมทั้งคนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งเมื่อเข้ากระทำรักษาตัวในโรงหมอ ชอบพบปัญหาว่า “มีรับรองหรือไม่” “ใช้สิทธิการดูแลและรักษาพยาบาลอะไรบ้าง” สิ่งที่ไม่เคยต่อรองหรือไม่ยอมรับได้เลยหมายถึงค่ารักษา ซึ่งบางบุคคลเงินที่เก็บมาตลอดชีพจำต้องเอามาจ่ายค่าหมอ เพราะฉะนั้น การวางเป้าหมายรับรองสุขภาพก็เลยมีความจำเป็น ด้วยเหตุว่าเป็นการบริหารการเสี่ยงสำหรับในการกำหนดแผนการเงิน ต้นสายปลายเหตุที่ควรที่จะนำมาตรึกตรองเลือกซื้อรับรองสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง มีดังนี้ ประเมินการเสี่ยง โรคที่ถ่ายทอดด้านกรรมพันธุ์ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ว่าคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเป็นกันหรือเปล่า ได้โอกาสถ่ายทอดมายังตนเองไหมความประพฤติของตัวเองว่า ดื่มสุรา ดูดบุหรี่ นอนดึกดื่น ถูกใจรับประทานของทอด หวาน มัน เค็ม เครียด ไม่บริหารร่างกาย นั่งปฏิบัติงานนานไม่เปลี่ยนท่าทาง ซึ่งเป็นบ่อเกิดที่โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน หัวใจ แล้วก็โรคอื่นๆตามมาสภาพแวดล้อม ภาวะการทำงาน ที่อาศัยอาศัย มีการเสี่ยงสำหรับในการรับมลภาวะทางอากาศ เสียง น้ำ แสงสว่าง และก็อื่นๆที่มีผลต่อพลานามัยในระดับใดระดับความร้ายแรงของผลพวง ถ้าป่วยแล้วมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกิดผลกระทบด้านการเงินของตนแล้วก็ครอบครัว ควรจะกระทำการโอนการเสี่ยงด้วยการทำประกันสุขภาพ รู้จักผลประโยชน์ที่มี ชาวไทยทุกคนจะได้รับสิทธิรับรองผลประโยชน์สุขภาพถ้วนหน้า เมื่อเริ่มดำเนินการจะได้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน โดยบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐจะให้บุคลากรสมัครเข้าระบบประกันสังคมรวมทั้งกองทุนตอบแทน เมื่อออกจากงานก็เลือกได้ว่าจะอยู่ในระบบประกันสังคมหรือกลับสู่รับรองสุขภาพถ้วนหน้า ในหน่วยงานที่มีความตั้งใจในผลประโยชน์บุคลากรจะมีการทำผลประโยชน์เบิกค่าหมอจากหน่วยงานหรือทำรับรองกรุ๊ปที่มีการคุ้มครองป้องกันทั้งยังสัญญา