ประกันรถ 2+ ระยะสั้น อุ่นใจ เพลิดเพลินใจ

ประกันรถ 2+ ระยะสั้น อุ่นใจ เพลิดเพลินใจ รถยนต์หาย ไฟใหม้ ชีวิตและก็เงินคู่แค้น พร้อมซ่อมแซมรถยนต์พวกเราในกรณีรถชนรถยนต์ เริ่มเพียงแค่ 617 บาท

ตารางความปกป้อง ประกันรถยนต์ 2+ ระยะสั้น
ความป้องกัน
จำนวนเงินให้ความหมายยอมสารภาพ
ความยอมสารภาพต่อบุคคลภายนอก
– 
ความเสื่อมโทรมต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท คน (10,000,000 บาท ครั้ง)
– 
ความย่ำแย่ต่อเงินทอง 1,000,000 บาท ครั้ง
ความรับสารภาพต่อตัวรถยนต์
– 
รถยนต์หาย/ไฟเผา 100,000 – 300,000 บาท ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)
ความคุ้มครองปกป้องตามเอกสารแนบ
– 
อุบัติเหตุส่วนตัว (คนขับขี่ คน ผู้โดยสาร คน) 50,000 บาท คน
– 
ค่ารักษา (คนขับขี่ คน ผู้โดยสาร คน) 50,000 บาท คน
– 
ประกันตัวคนขับขี่ 200,000 บาท คน
ความคุ้มครองป้องกันตัวรถยนต์เอาสัญญาประกันภัย
– 
ความทรุดโทรมรถชนรถยนต์* 100,000 – 300,000 บาท ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)

*
หมายเหตุ จากอุบัติเหตุที่มีคู่แค้นเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถยนต์ลงบัญชีกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งก็คือรถยนต์ที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันก๊าส หรือพลังงานไฟฟ้า แล้วก็รวมทั้งรถพ่วงรถไฟรถราง

ข้อแม้แล้วก็ความปกป้องกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2+ ระยะสั้น (ชนิด 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published.