5 ความประพฤติปฏิบัติที่ควรจะเลิกทำ เพื่อคุ้มครองปกป้อง โรค ความดันสูง เกิดจาก

5 ความประพฤติปฏิบัติที่ควรจะเลิกทำ คุ้มครองป้องกันโรคความดันเลือดสูง อาการและก็ต้นเหตุ
ความดันสูงหรือโรคความดันเลือดสูงเป็นภัยเงียบที่มักไม่มีการแสดงอาการที่แจ่มแจ้ง ประกอบกับความประพฤติปฏิบัติเสี่ยงที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ทำให้ใครอีกหลายๆคนไม่รู้สึกตัวว่าเริ่มจะมีความดันโลหิตสูง ด้วยเหตุนั้นในเนื้อหานี้ก็เลยนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกระทำเสี่ยงความดันสูงหรือโรคความดันเลือดสูงมากมายฝาก เพื่อทุกคนมีภูมิต้านทาน ลดการเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง

ความดันสูง หรือ โรคความดันเลือดสูง เป็นอย่างไร
ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของความดันในเส้นโลหิตสูงมากขึ้นกว่าระดับธรรมดา ผลพวงของภาวะความดันโลหิตสูงนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมกับเส้นเลือดแดง รวมทั้งอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งถ้าหากมีภาวะความดันโลหิตสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จะก่อให้เกิดภาวการณ์แข็งของเส้นเลือด เส้นเลือดอุดต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะกำเนิดโรคแทรก เป็นต้นว่า โรคหัวใจวาย โรคอัมพาตแล้วก็โรคสมองเสื่อม ฯลฯ

ความดันสูง จะต้อง มีค่าความดันเลือด มากแค่ไหน
ค่าความดันแบ่งได้เป็นสองส่วนเป็น ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว, ค่าความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว โดยหน่วยวัดของค่าความดันเลือดเป็นมม.ปรอท (mm/Hg) ซึ่งระดับค่าความดันเลือดจะแตกต่างดังต่อไปนี้

ค่าความดันสูงขณะหัวใจบีบตัว (ความดันตอนบน)
ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวเป็นความดันเลือดในตอนที่หัวใจกำลังบีบตัวไล่เลือดไหลจากหัวใจ โดยค่าความดันเลือดที่สูงของหัวใจขณะบีบตัว แบ่งได้ดังต่อไปนี้

140-159 mm/Hg (สูงนิดหน่อย)
160-179 mm/Hg (สูงปานปลาง)
ค่าความดันสูงในช่วงเวลาที่หัวใจคลายตัว (ความดันตอนล่าง)
ความดันเลือดในเวลาที่หัวใจคลายตัวหมายถึงความดันเลือดช่วงเวลาที่หัวใจยังมีเลือดค้างอยู่ด้านในเส้นเลือด โดยค่าความดันเลือดที่สูงของหัวใจขณะคลายตัว แบ่งได้ดังต่อไปนี้

90-99 mm/Hg (สูงนิดหน่อย)
100-109 mm/Hg (สูงปานปลาง)
5 ความประพฤติที่ควรจะเลิกทำ เพื่อคุ้มครองโรคความดันเลือดสูง

ภาพ: เทียบความดันเลือดปกติกับความดันเลือดสูง (Hypertension)

ต้นสายปลายเหตุของความดันสูง หรือ โรคความดันเลือดสูง
ความดันสูง จำพวกที่ไม่อาจควบคุมได้ เป็นผลมาจาก พันธุกรรม เพศรวมทั้งอายุ โดยผู้ที่สมาชิกในครอบครัวมีลักษณะอาการความเลือดสูง มีการเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันเลือดสูงมากยิ่งกว่าคนสามัญ สำหรับเพศแล้วก็อายุ ในช่วงอายุก่อน 50 ปี ผู้ชายได้โอกาสเป็นความดันเลือดสูงมากไปกว่าผู้หญิง แม้กระนั้นภายหลังอายุ 50 ปีขึ้นไปผู้หญิงจะมีการเสี่ยงเป็นโรคภาวะความดันโลหิตสูงมากยิ่งกว่า
ความดันสูง จำพวกซึ่งสามารถควบคุมได้ เกิดขึ้นจากความประพฤติปฏิบัติการใช้ชีวิต ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อรูปแบบการทำงานของหัวใจ อาทิเช่น การกินอาหารเค็ม, การสูบยาสูบแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งสาเหตุพวกนี้เป็นเหตุซึ่งสามารถควบคุมการเสี่ยงได้เพียงแต่เปลี่ยนแปลงการกระทำก็สามารถลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันสูง เกิดจาก ได้
ภาวะความดันโลหิตสูง อาการ
ความดันสูงเป็นภาวการณ์ที่ออกอาการกำกวมเจน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ที่มีความดันโลหิตสูงก็เลยมักไม่เคยรู้ว่าตนเองกำลังมีปัญหาดังที่กล่าวถึงแล้ว สำหรับจุดดูอาการความดันสูงมีดังนี้

Written by blogdelperro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *