ประกันภัยรถยนต์ 3+

ต่อประกันชั้น 3+ สัญญาประกันภัยคุ้มสุดๆเพียงแต่ 6,600 บาท ดูแลชีวิตรวมทั้งเงินคู่แค้น พร้อมซ่อมแซมรถยนต์พวกเราในกรณีรถชนรถยนต์

 

ตารางความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท / คน (10,000,000 บาท / ครั้ง)
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

– อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน) 50,000 บาท / คน
– ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน) 50,000 บาท / คน
– ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท / คน

ความคุ้มครองตัวรถเอาประกันภัย

– ความเสียหายรถชนรถ* 100,000 – 200,000 บาท / ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)

*หมายเหตุ : จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง

Written by blogdelperro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *