ประกันภัยรถยนต์ 3+ สัญญาประกันภัยคุ้มสุดๆเพียงแต่ 6,600 บาท

ประกันภัยรถยนต์ 3+ สัญญาประกันภัยคุ้มสุดๆเพียงแต่ 6,600 บาท ดูแลชีวิตและก็เงินทองคู่พิพาท พร้อมซ่อมแซมรถยนต์พวกเราในกรณีรถชนรถยนต์

ตารางความปกป้อง ต่อประกันชั้น 3+
ความคุ้มครองปกป้อง
จำนวนเงินนิยามยอมสารภาพ
ความยอมสารภาพต่อบุคคลภายนอก
– 
ความย่ำแย่ต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท คน (10,000,000 บาท ครั้ง)
– 
ความเสื่อมโทรมต่อเงิน 1,000,000 บาท ครั้ง
ความคุ้มครองป้องกันตามเอกสารแนบ
– 
อุบัติเหตุเฉพาะบุคคล (คนขับขี่ คน ผู้โดยสาร คน) 50,000 บาท คน
– 
ค่าหมอ (คนขับขี่ คน ผู้โดยสาร คน) 50,000 บาท คน
– 
ประกันตัวคนขับขี่ 200,000 บาท คน
ความปกป้องตัวรถยนต์เอาสัญญาประกันภัย
– 
ความทรุดโทรมรถชนรถยนต์* 100,000 – 200,000 บาท ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)

*
หมายเหตุ จากอุบัติเหตุที่มีคู่ปรับเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถยนต์ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งก็คือรถยนต์ที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันก๊าส หรือพลังงานไฟฟ้า แล้วก็รวมทั้งรถพ่วงรถไฟรถราง ข้อตกลงและก็ความคุ้มครองปกป้องกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (ชนิด 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published.